สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

0 Comments

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัด สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดโครงการแก้ไขปัญหาทุจริตในพื้นที่ ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และผู้อำนวยการ จากสถานศึกษาสังกัดสำน… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค. วันที่ 27 เมษายน 2565 นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้แทนชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล.

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่ม… วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดย นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนว… สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 พ.ศ. รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2561 คลิกเพื่อดาวน์โ….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ…..

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย2561สุรินทร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน three อัตรา… อบต.นาดี ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองสุรินทร์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสำโรง … ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ ร่วมประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ และประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ วันนี้ (5 ม.ค. 66) เวลา 09.30 น.

หมู่ที่ 6 บ้านเสม็ดน้อย(ซ.เสม็ด… วันที่ 20 และ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่ก…

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย2561สุรินทร์

ผบก.ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวม 17 อำเภอ วันนี้ (6 ม.ค. 66) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก… ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนก… ผบก.ฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) วันนี้ (10 ม.ค. 66) เวลา 07.00 น.

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนาวิน ยวนจิตปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร… วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขต… วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายนาวิน ยวนจิตปิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร… วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผ… วันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเชียงปุม ชั้น three สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1จ…

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หน้าแรกIสถานที่สำคัญI ผลิตภัณฑ์ตำบลI กระดานสนทนาI แผนผังเว็บไซต์I ติดต่อเทศบาล. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้า ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 21 นาที ago. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 เป็นประธาน เปิดบ้านหนองโตง(Nongtong open Hous…

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านบุฤาษี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานงิ้วสุรินทร์ ขึ้นแสดงศิล… ถาม-ตอบ Q&A สอบถามข้อมูลต่างๆ onlineกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการของ อปท. โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา… กล้วยไม้กว่าจะเจริญเติบโตเป็นดอกที่สวยงามต้องใช้เวลาและต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อดอกกล้วยไม้เติบโตมันจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม การศึกษาก็เช่นกันหากคนเป็นครูคอยดูแล สั่งสอน ลูกศิษย์ก็จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับดอกกล้วยไม้.. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป …

ลิขสิทธิ์ © 2566 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนบริษัทคิงส์เมน ซี เอ็ม ที ไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอกสินแฟคทอร…

ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… 1 อายุ 50 ปีขึ้นไป นำทีมโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.เขตพื้นที่ “กีฬา 4 เขตพื้นท… ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1… ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 26 นาที in the past.

ภาพสื่อสำหรับประกาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรว….. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH….. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ศธจ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” เป็นประธานการจัด… วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเิปิดการแข่งขันกีฬา – กร… อบต.นาดี ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ และคณะ ออกเยี่ยมช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ครัวเรือนยากจน ให้กับนางสาววอน เหมือนคนึง หมู่ที่…

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.ศิลป ไกยราช ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานใน จ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จั… ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดโครงการ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์) กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน ในวันที่ three มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทองธา… ด่วนที่สุด….ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ จำนวน one hundred fifty คน โดยมี นายธีรพงศ์ ยอดกุล เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุริ…

สุรินทร์ จัดรายการวิทยุ (รายการสด) ประชาสัมพันธ์เผยแพ… Copyright © สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร All Rights Reserved. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาลชุมชนส… การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรณีองค์กรฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม PDPA …

อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก. เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. ทีมนักเรียน สพม.32 “ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งฯ38ค. ประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้แทนชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางหลวงหมายเลข 2122 บักจรัง – มะโน ระหว… ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ….. ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสถาบันพระบรมราชชนก…..

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พ.ต.อ.สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อ… ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะรู้เท่าทัน เตือน 5 กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์… พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ PCT เปิดเผยว่า มีประชาชนแจ้งความคดีออนไลน์ของศูนย์บริหาร… พิธีเปิดโครงการ “ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.sixty five เวลา 09.00 น.

เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. CIB BLACKLIST แฉ•ช็อป•โกง . แคมเปญที่จะช่วยประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกขายสินค้าออนไลน์ .

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต … วันที่ 22 เมษายน 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต … วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 … วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษ…

ประกาศเรื่อง การกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก และการแ….. ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center หรือ CDC) โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ สายแยกทางหลวง 214 (บ้านหนองยาง) ตำบลเมืองแก -… ด่วนที่สุด….ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ(สควค.) สังกัด สพฐ. วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ร.ร.สิริธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการสุรินทร์ ทำข้อตกล…

วันอาทิตย์ที่ thirteen มกราคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท… วันที่ 27 มกราคม 2563 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร… วันที่ 8 มกราคม 2566 นายประจักษ์ สระแก้ว รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา แล…

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริ… วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. สุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัด สพป.สุรินทร์เขต 1-3 สพม.สุรินทร์ ติวเข้ม ครู ในพื้นที่จ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี 2565 (ทุนพัฒนาอ….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี2….. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่๑….. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รร. กศจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ..

ณ ลานหน้า ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยมี นายพิจิตร บุญท… ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ….. ด่วนที่สุด…ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 16 นาที in the past. วันที่ 1 มกราคม 2566 นายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป… จังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและหน่วยงาน องค์กรในจังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ระหว่างเวลา 08.30 – sixteen.00 น.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ♣ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์… ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทุร์…

ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินท… ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ Y-STRONG เครือข่ายผู้นำเยาวชน นวัตกรรมป้… การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 7 นาที ago.

เพจตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้เปิดช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกขายสินค้าออนไลน์จากผู้เสียหายที่เคยถูกหลอก . เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว จะทำประกาศแจ้งเตือนออกไป เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าร้านค้… อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกและคณะ นำบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 วิทยาลัย ในเขตสุขภาพ 7, 8, 9, 10 ของสถาบันพระบรมราชชนก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนว….. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ จัดโครง… ประจำจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต… เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน 38ค.

Related Posts

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow ภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อการทำงาน

0 Comments

หมื่นพรุ่งนี้รอเราอยู่ อย่าปล่อยให้สองสามวันนี้ มาทำลายหมื่นพรุ่งนี้ที่รอเรา พรุ่งนี้มิใช่สิ่งที่น่ากลัว เพราะวันนี้ก็คือ “พรุ่งนี้ของเมื่อวาน”... ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน-ป... ขอเชิญบุคลากรของโรงเรียนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบทางการ... Roborock…

15 ประโยคภาษาจีนง่ายๆ หัดเอาไว้เวลานักท่องเที่ยวจีนมาขอความช่วยเหลือ

0 Comments

เป็นหลักสูตรทางเลือกให้นักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการทำการค้ากับประเทศจีน ที่มีเวลาจำกัด สามารถเรียนภา... เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูงจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทยเพื่อพัฒนาความสามาร... ศิริภรณ์ บุญประกอบ. เอกสารคำสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน. สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก.…