ข่าวเศรษฐกิจ : Financial System อมรินทร์ทีวี ช่อง 34

0 Comments

2 เดือนแรกปี 2567 การส่งออกอาหาร สินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้คนทั่วโลกจากประเทศไทยมีมูลค่า 2.4 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.9%.. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการสะพานเศรษฐกิจไทย (แลนด์บริดจ์) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังผลั.. วานนี้ 19 เมษายน นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาทของกระทรวงการคลัง และเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองท… เอกชนหนุน “Easy E-Receipt” กระตุ้นเศรษฐกิจ